Parodontalna hirurgija

Vađenje zuba i zaostalih korenova

Hirurško vađenje neizniklih zuba

Hirurško lečenje zapaljenja na vrhu korena zuba

Preprotetska korekcija mekih i koštanih tkiva vilica u cilju pripreme za protetiku

U saradnji sa ortodontima sprovodi se hirurško-ortodontska terapija

Parodontalna hirurgija