Stomatološka ordinacija dr Predrag Kostić

Oblasti rada

Osnovni koncept rada naše ordinacije je profesionalnost i kvalitet zasnovani na savremenoj naučnoj doktrini, visoko obrazovanom kadru i opremi najmodernije tehnologije.
U svom delokrugu rada ordinacija uključuje polivalentnu stomatološku praksu i primenu najsavremenijih hijalurinskih filera na svetskom trzistu - "STYLAGE".
Sve intervencije izvode se primenom najsavremenije tehnologije i materijala kojima se obezbeđuje potpuni uspeh lečenja.

Stomatološka ordinacija dr Predrag Kostić
Stomatološka ordinacija dr Predrag Kostić